Best In Show 2021 – Phil’s Robin, hingst, ejet af Per Nielsen fra Sorø

Skriv fra SEGES

“Hestehold skal nu registreres i CHRAlle steder, der holder heste, skal registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder i hele EU og har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme.Registreringen foretages af den ansvarlige for hesteholdet på www.landbrugsindberetning.dk eller i Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i App Store/Google Play. Mange har måske i forvejen et CHR nummer på ejendommen. I disse tilfælde skal der tilknyttes et hestehold til CHR-nummeret, hvilket også kan gøres på www.landbrugsindberetning.dk . I første omgang omfatter den digitale registrering kun selve hestestedet, mens registrering af hvilke heste, der befinder sig på stedet, vil blive et krav i 2022. Allerede nu skal hesteholdet dog lave en liste over de heste, der opholder sig på stedet. Listen skal kunne fremvises ved en evt. kontrol. Følgende skal noteres:- Hestens chipnummer og UELN- Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra- Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes tilDer vil fra 2023 blive opkrævet et årligt gebyr for besætninger i CHR. Gebyret forventes at blive kr. 180/år pr. hestehold. Dertil kommer at større hestehold vil blive opkrævet en årlig afgift til Dyrevelfærdskontrol på kr. 690 (10-40 heste) eller kr. 1909 (over 40 heste). Ønsker du at læse mere om CHR og Dyresundhedsloven kan det ske på Fødevarestyrelsens website, hvor der også findes en videoguide til CHR-registrering https://www.foedevarestyrelsen.dk/…/CHR-registrering.aspx