Kåring for 2023 vil blive opdateret i løbet af foråret.