Foreningstøj kan købes hos Shop Freka via dette link
https://www.shopfreka.dk/shop/209-dansk-gotlandsruss-avlsforening—dga/